Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA

Skövde kommun utökar och bygger fler verksamhetsområden dit ledningar dras för kommunalt VA.

Under 2015 antog kommunfullmäktige en VA-plan. I den står att Varola, Böja och Vristulven ska få kommunalt VA. Ytterligare ett område, Truvet, bestämdes av Länsstyrelsen under 2017.

Utbyggnadsprojekten utförs i följande ordning: Varola (klart), Böja, Vristulven, Truvet. Alla områden ska vara klara till 2024.