Utbyggnad av kommunalt VA

Skövde kommun utökar och bygger fler verksamhetsområden dit ledningar dras för kommunalt VA.

Under 2015 antog kommunfullmäktige en VA-plan. I den står att Varola, Böja och Vristulven ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA. Ytterligare ett område, Truvet, bestämdes av Länsstyrelsen under 2017. 

Utbyggnadsprojekten utförs i följande ordning: Varola (klart), Böja (klart), Vristulven, Truvet. Alla områden ska vara klara till 2024.

Under 2020 togs beslut om att inrätta ytterligare ett verksamhetsområde i Knistad.  Arbetet där beräknas vara klart 2023.