VA-verksamheten i stort

Vatten och avlopp är viktigt, men vem bestämmer över VA-nätet? Varför kan inte alla få kommunalt VA?

I Skövde fanns VA-ledningar tidigt, men det skedde en storsatsning under 60- och 70-talet. Nätet byggdes ut och många fler hushåll fick kommunalt vatten och avlopp. Tack vare en rejäl investeringspeng har vi sedan 50-talet ett bra vatten, med långa ledningar från Vättern som vi delar med Falköping och Skara.

Den viktigaste lagen för vår verksamhet är Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Den betonar att både människor och naturen mår bättre av att det finns bra vatten och en ordentlig rening av spillvattnet. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka vi ska försörja med vatten och avlopp, och vad det kostar att ansluta sig.

Eftersom inte alla kommunens invånare har tillgång till kommunalt VA går inte heller kommunens skattepengar till detta. Istället är det de pengar vi får in genom taxan som ska täcka de utgifter vi har. 

Genom denna länk kommer du till Skövde kommuns författningssamling, där alla dokument finns om vad politikerna beslutat om vår verksamhet.

Mark- och Miljödomstolen är de som prövar de beslut vi tar med VA-lagen som grund. Tidigare fanns något som hette Statens VA-nämnd. Du hittar deras gamla beslut här, sorterade efter den paragraf i lagen som prövats i varje ärende.