Knistad

Knistad är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

När kommunstyrelsen antog detaljplanen för området Äppelbyn rekommenderade man samtidigt att planområdet och intilliggande befintliga fastigheter, inklusive Knistad herrgård skulle bli ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Våren 2020 tog sedan Kommunfullmäktige beslut om att ett verksamhetsområde skulle byggas.

I mars 2022 påbörjade vi grävning och byggnation av kommunalt VA i Knistads verksamhetsområde, efter att projekterings- och planeringsfasen av olika anledningar dragit ut på tiden. Arbetet beräknas pågå våren 2022 - våren 2023.

 

Har du frågor om utbyggnaden i Knistad går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.