Projektuppdatering Knistad

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Knistad och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2022-09-15
Grävarbetet flyter på bra och våra grävlag kan ses på flera platser i området - vid Fjället, längs med väg 3010 och runt Knistad herrgård. Pumpstationen som kommer hantera avloppet i området har också precis satts på plats.

2022-09-08
Grävarbetet i Fjället är snart klart och vi kommer därefter fortsätta på andra sidan väg 200 in mot Knistad. Flera grävlag kommer vara igång samtidigt - arbetet delas därför in i sektioner och pågår på flera platser samtidigt. Framkomligheten på vägen genom området kommer under denna tid vara något begränsad, men vi planerar i dagsläget inte för någon avstängning/omledning.

2022-04-28
Grävarbetet är påbörjat och den första tiden kommer arbetet koncentreras till området runt Fjällets pumpstation.