Projektuppdatering Knistad

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Knistad och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2023-02-28
Knistads verksamhetsområde kommer att tas i drift den 6 mars 2023 och boende i området har därefter möjlighet att ansluta. Anmälan ska göras till Skövde VA.

2023-02-07
Grävlagen har lämnat Knistad då ledningsförläggningen är avslutad. Visst arbete med avloppspumpstationen, renspolning av ledningarna och provtagning kvarstår. Berörda fastigheter beräknas ha möjlighet att ansluta från och med vecka 10 2023. 

2023-01-19
Arbetet med att gräva och koppla ihop ledningsnätet är nu i slutfasen. Det som därefter återstår är olika delar kring idrifttagning av pumpstationen, att spola igenom ledningarna och ta vattenprover. Vi kommer återkomma till fastighetsägare som ska ansluta så snart vi kan bekräfta ett datum för driftssättning av ledningsnätet.

2022-12-06
Den sista etappen av grävarbetet påbörjas i slutet av denna vecka. Då påbörjar vi en längre styrd borrning parallellt med väg 3010, förbi infartsvägarna till Knistad herrgård. Att borra under en väg är en schaktfri metod som kan användas för att minska trafikstörningar och påverkan på ytskikt som gräsmattor, diken, vägar m.m.

2022-09-27
Det mesta grävarbetet från Fjället och längs med vägen  mot Knistad herrgård är nu klart, det som återstår är en del markåterställning. Efter det kommer vi gräva från Äppelbyn till herrgården, samt i området runt gården.

2022-09-15
Grävarbetet flyter på bra och våra grävlag kan ses på flera platser i området - vid Fjället, längs med väg 3010 och runt Knistad herrgård. Pumpstationen som kommer hantera avloppet i området har också precis satts på plats.

2022-09-08
Grävarbetet i Fjället är snart klart och vi kommer därefter fortsätta på andra sidan väg 200 in mot Knistad. Flera grävlag kommer vara igång samtidigt - arbetet delas därför in i sektioner och pågår på flera platser samtidigt. Framkomligheten på vägen genom området kommer under denna tid vara något begränsad, men vi planerar i dagsläget inte för någon avstängning/omledning.

2022-04-28
Grävarbetet är påbörjat och den första tiden kommer arbetet koncentreras till området runt Fjällets pumpstation.