Bild på en väg

Truvet

Truvet är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Väring. Byggnation i Truvets verksamhetsområde planeras ske i början av 2022 - slutet av 2023.

För dig som bor eller rör dig i området kommer grävarbetet på olika sträckor innebära begränsad framkomlighet. Vi kontaktar de fastighetsägare som är direkt berörda, exempelvis via telefonsamtal eller SMS. Under knappen "Vad händer i området" informerar vi också löpande om arbetet. 

Har du frågor om utbyggnaden i Truvet går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.