Bild på en väg

Truvet

Truvet är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Byggnationen i Truvets verksamhetsområde har försenats på grund av att några markförhandlingar strandade vintern 2021, ärendet ligger sedan dess hos Lantmäteriet. 

Som en följd av detta har både byggstart och färdigställandedatum för VA‑projektet i Truvet blivit senarelagda. Så snart Lantmäteriärendet är klart kommer vi att kunna bekräfta en ny tidplan.

Har du frågor om utbyggnaden i Truvet går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.