Projektuppdatering Truvet

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Truvet och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2021-12-17
På grund av att några markförhandlingar dragit ut på tiden och därefter strandat helt kommer både byggstart och färdigställandedatum för VA‑projektet i Truvet att senareläggas. Det blir istället Lantmäterimyndigheten som kommer att utreda och fatta beslut om ledningsrätt. Ny tidplan kommer längre fram.

2021-11-08
Grävstarten i området har blivit framflyttad något, vi planerar istället att börja gräva strax efter årsskiftet 2021/2022.

Den nya starttiden beror främst på två saker:

  • Vi har gjort anpassningar kring placeringen av pumpstationen vilket gör att vi får projektera om vissa delar och göra en ny geoteknisk undersökning.
  • Den pågående markförhandlingsdialogen har dragit ut på tiden. Vi arbetar vidare med detta och siktar på en snar lösning.

Planerat färdigställande beräknar vi fortfarande ska kunna ske under 2023.

2021-10-01
Planerad grävstart i Truvet är slutet av oktober-21. Arbetet kommer innefatta att lägga en överföringsledning från Väring, bygga en pumpstation längst söderut i området samt förlägga områdets huvudledningar och fastigheternas förbindelsepunkter.