Bild på en sjö

Vristulven

Vristulven är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det första steget i utbyggnaden är att lägga överföringsledningar från Böja. Byggnation i Vristulvens verksamhetsområde planeras sedan ske under hösten 2020 - våren 2022. 

Uppdaterad tidplan för grävarbetet:

  • Grön etapp (överföringsledningen från Böja): oktober 2020 – april/maj 2021
  • Gul etapp (etablering av tillfällig väg Sjöberga): november 2020 – december 2020 - KLAR
  • Röd etapp: mars 2021 – juli 2021
  • Blå etapp: augusti 2021 – maj 2022
  • Gul etapp: augusti 2021 – mars 2022

För dig som bor eller rör dig i området kommer grävarbetet på olika sträckor innebära begränsad framkomlighet. Vi kontaktar de fastighetsägare som är direkt berörda, exempelvis via telefonsamtal eller SMS.

Under knappen "Vad händer i området" informerar vi också löpande. Då vi gräver (främst i Sjöberga) kommer det finnas en karta på sidan, samt på plats vid Bergelid, som markerar aktuella grävningsarbeten/avstängningar. Berörs du av en avstängning hänvisar vi till den alternativa vägen över Viknäsmossen. 

Har du frågor om utbyggnaden i Vristulven går det bra att kontakta oss på Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.