Projektuppdatering Vristulven

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Vristulven och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2021-10-28
Arbetet flyter på fint och vi fortsätter gräva i gul och blå etapp.

2021-09-30
Arbetet löper på bra. Grävarbetet i röd etapp är klart och vi är nu i Sjöhagen (gul etapp) och vid badplatsen (blå etapp). 

2021-09-16
Vi har stött på berg och sten uppe vid Mejbostrand. Innan vi kan fortsätta anläggningsarbetet kommer vi arbeta för att ta oss igenom detta.

2021-08-19
Grävarbetet fortsätter på de två platser som är markerade på kartan. I Sjöberga är själva anläggningsarbetet snart klart, sedan ska miljön runt om återställas.

2021-08-12
Vi är igång igen efter semesteruppehållet och fortsätter grävarbetet vid de markerade platserna på kartan.

2021-06-10
Grävarbetet fortsätter ytterligare några veckor, därefter är det semesteruppehåll under vecka 28 - vecka 31. Lagom till skolavslutning och sommarsäsong har vi städat undan det mesta av rörmaterial och annat som förvarats på Meybobadets parkering - så att det finns plats att parkera för badsugna besökare.

2021-06-03
Arbetet  fortgår enligt plan.

2021-05-27:
Arbete fortsätter i Sjöbergaområdet. Spräckningen tar dock lite tid och därför jobbar ett lag samtidigt med att lägga ledningar och anslutningar till några fastigheter vid Töremossen.

2021-05-06:
Vi har grävt färdigt den väg i Sjöbergaområdet som påbörjades för några veckor sedan - markåterställningen kvarstår och den kommer göras under vecka 19. När detta är klart fortsätter grävarbetet i Sjöberga.

2021-04-22:
Vid grön etapp, på vägen in till Sjöberga, har vi stött på berg som vi behöver spräcka innan vi kan fortsätta grävningsarbetet. Spräckning innebär betydligt mindre vibrationer än sprängning och kommer inte att påverka några hus i närheten.

2021-04-15:
Arbetet i röd etapp fortgår enligt plan.

2021-04-08:
Vi gräver just nu i röd etapp vid vägen norrut i Sjöberga.

2021-03-26:
Grävarbetet i Viknäsmossen fortsätter några dagar till. Efter påsk planerar vi sedan att påbörja förläggning av servisledningar i röd etapp, med start vid vägen norrut i Sjöberga.

2021-03-25:
Förra fredagen träffade vi ett antal fastighetsägare och gjorde några nya inmätningar på plats. Vi kommer troligtvis göra detta igen vid ett tillfälle längre fram i vår och ser fram emot ett nytt besök i vackra Vristulven. 

2021-03-18:
På grund av fortsatt tjäle i vägarna gräver vi vidare i naturmark. Vi i har bytt plats och arbetar nu i området vid Viknäsmossen, mot Sjöhagen.

2021-03-11:
Fredag den 19 mars kommer några medarbetare från Skövde VA och projektets projektörer vara på plats i främst Sjöberga/Sjöhagen för att göra ytterligare inmätningar kring några LTA-placeringar. Ser du oss i området och vill prata med oss, hojta till!

2021-02-24:
Arbetet med att gräva i naturmark fortsätter då det fortfarande är tjäle i vägarna. Den del i gul etapp som innebar borrning under viken mellan Sjöhagen och Viknasmössen är, efter en del tekniska komplikationer, utförd.

2021-02-17:
Arbetet pågår som tidigare, däremot är vägen till Sjöhagen farbar igen.

2021-02-04:
Då det just nu är tjäle i vägarna arbetar vi istället vidare i naturmark. Borrning pågår under viken mellan Sjöhagen och Viknäsmossen. När borrningen är genomförd planerar vi att fortsätta grävning vid Viknäsmossen. På grund av grävarbete är vägen till Sjöhagen avstängd 8 - 12 februari. Använd alternativ väg via Sjöberga och Viknäsmossen - följ orange vägvisning 

2021-01-28:
Arbetet i Viknäsmossen avslutas denna vecka. På grund av tjäle anpassar vi vår grävning och påbörjar arbete i naturmark under nästa vecka.

2021-01-21:
Förläggning av VA-ledningar i Viknäsmossen  är snart färdiga, vi beräknar vara klara under nästa vecka.

2021-01-14:
Arbetet i grön etapp fortlöper, liksom arbetet med att lägga VA-ledningar i Viknäsmossen.

2020-12-17:
Grön etapp har nu nått Bergelid. Inför jul- och nyårshelgerna kan det vara bra att känna till att det inte kommer pågå några schaktarbeten mellan 21 december och 7 januari. Framkomligheten i området är därmed inte begränsad under denna period. Vecka 1 planerar vi att borra ledningar under viken mellan Viknäsmossen och Sjöhagen. Från 7 januari fortsätter arbetet i Viknäsmossen och då råder åter begränsad framkomlighet där.

2020-12-10:
Arbetet med grön etapp går enligt plan och vi är snart framme vid Bergelid. Förläggning av VA-ledningar i Viknäsmossen fortsätter.

2020-12-04:
Arbetet med att anlägga den tillfälliga vägen mellan Sjöberga och Viknäsmossen är klar. Nu sker förläggning av VA-ledningar i Viknäsmossen, på sträckan där trafik till och från Sjöberga ska omledas när röd etapp byggs. Grävning av överföringsledningen från Böja (grön etapp) närmar sig Bergelid.

2020-10-29: Med start vecka 45 kommer avverkning av skog ske längs med hela ledningssträckan i alla etapper.

2020-10-28: Från 28 oktober 2020 och några veckor framöver kommer  personal från vår konsult, ALP Markteknik, att röra sig i området - detta för att göra olika inmätningar som behövs för projekteringen.

2020-10-26: Den här veckan, vecka 44, påbörjar vi arbetet med överföringsledningen (grön etapp) som kommer gå från Böja till Vristulven. Under vecka 45 kommer sedan vissa arbeten i gul etapp att starta. Då det finns fornlämningar i område runt Viknäsmossen att ta hänsyn till kommer personal från Västergötlands museum att övervaka den första delen av grävarbetet. Därefter bygger vi den tillfälliga vägen till Sjöberga samt förstärker delar av den nuvarande vägen där det behövs. För att undvika arkeologisk schaktövervakning vid två olika tillfällen kommer vi i lägga ner en del vatten- och avloppsrör avsedda för den gula etappen i samband med att vi gör klart vägen. Detta påverkar dock inte tidplanen för fastigheternas inkoppling. När vi gräver i området runt Viknäsmossen/Sjöberga kommer det innebära begränsad framkomlighet, berörda fastighetsägare informeras löpande via telefonsamtal eller SMS.

2020-10-12: I vårt senaste informationsbrev (juni 2020) berättade vi att grävstart för röd etapp skulle dra igång i oktober 2020. Av flera olika anledningar har detta startdatum blivit framflyttat och ny plan för röd etapp är att den påbörjas i slutet av december 2020. Däremot börjar vi om några veckor att anlägga en tillfällig väg in till Sjöberga. Syftet med denna väg är att samtliga boende i Vristulven ska kunna nå sina fastigheter när vi gräver i, och stänger av, vägen till Sjöberga. När den nya vägen är klar kommer det finnas en skylt vid vägen mot Vristulven (i höjd med Bergelid) med kontinuerliga uppdateringar om var vägen är avstängd någonstans.