Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Vad får hamna i avloppet?

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö.

Det som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Fel saker kan det orsaka stora problem som stopp och driftstörningar i ledningsnätet, pumpstationer och på reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i din egen fastighet. Avfall som kemikalier, färg, lim och mediciner ställer också till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Läs mer på de länkade sidorma för vanliga hushåll och företag.