I avloppet - företag

Våra Spillvattenbestämmelser reglerar på vilket sätt annat än hushållsspillvatten får släppas till vår anläggning.

Vi är skyldiga att ta emot spillvatten som uppstår från människors vanliga liv: det som kommer från en toalett, ett duschrum eller ett lunchrum.

Det spillvatten som kommer från industriverksamhet eller liknande får inte överskrida halterna för vissa ämnen i våra spillvattenbestämmelser även om vi skulle provta den mest förorenade delströmmen. Ingen utspädning är tillåten för att klara gränsvärdena för exempelvis metaller. Läs våra spillvattenbestämmelser.

En av de vanligaste åtgärderna som behövs är att sätta in en fettavskiljare. Restauranger måste ha en fettavskiljare. När fett i mat och fika finns på tallrikar och bestick så sköljs fettet av i diskmaskinen. Fettavskiljaren samlar upp detta, så att spillvatten uppfyller våra krav. Om du har monterat en fettavskiljare fyller du i blankett för fettavskiljare så registrerar vi att den finns på fastigheten.

Om du vet att ditt företag släpper ut spillvatten som överskriver värdena ska du kontakta oss på 0500-49 80 00. De ämnen som vi hanterar genom hushållsspillvattnet är ämnen vi har möjlighet att behandla, och det går då att teckna ett avtal för detta.