Sprinkler och återströmningsskydd

För att förhindra att vatten sugs tillbaka in i våra ledningar krävs ibland återströmningsskydd.

När dricksvattnet används på ett sätt som gör det olämpligt som livsmedel, till exempel med släckskum är det jätteviktigt att vattnet inte kan sugas bakåt tillbaka in i våra ledningar. Återströmning regleras i SS-EN1717. Sammanfattningsvis ser vi det som positivt med luftgap (som också kallas brutet vatten) i situationer där konsekvenserna är stora av en återströmning. Vi ställer krav på återströmningsskydd i exempelvis sprinklersystem och vid mikrobiologiska risker.

Våra riktlinjer för sprinkleranläggningar finns här på sidan.