Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

I avloppet - hushåll

Bajs, kiss och toapapper. Det är i stora drag vad vi kan ta emot. Våra reningsverk kan (och ska) bara ta hand om särskilda delar av det som hamnar i avloppet.

Ibland är det lockande att bli av med skräp och klet genom att spola ner det i toaletten eller hälla det i golvbrunnen. Om det bara försvinner, så är du av med problemet - eller? Det tråkiga är att det inte försvinner från jordens yta när du spolar ner det, utan det kommer till reningsverket.

Våra reningsverk ska minska halten av näringsämnen som hamnar i vattendragen, men vi sysslar tyvärr inte med magi. Ingen av de miljöfarliga ämnen som samlas i avloppet är möjliga att rena bort ur avloppsvattnet. Vissa ämnen som är frätande eller korroderande leder till att våra ledningar går sönder - och då får vi inte ens möjlighet att rena avloppsvattnet eftersom det läcker ut innan reningsverket.

I ett vanligt hushåll är fett ett stort problem. När du sköljer av stekpannan eller diskar hamnar fettet i avloppsledningarna. Efter ett tag stelnar det och bildar stora klumpar, som kan täppa igen våra ledningar.

För att få allt spillvatten till reningsverket behöver vi ha stora pumpar som kan få vattnet att röra sig framåt även om ledningen lutar uppåt. Pumparna kan gå sönder av trasor och annat som trasslar in sig.