Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Varför arbetar vi med VA?

Hur kommer det sig att vatten och avlopp är viktigt? Vem bestämmer vad vi ska göra? Varför ordnar inte vi med VA till alla - och varför kostar det?

Även om Skövde hade ledningar för VA sedan tidigare, skedde det en storsatsning under 60- och 70-talet. Nätet byggdes ut och många fler hushåll fick kommunalt vatten och avlopp. Tack vare en rejäl investeringspeng hade vi sedan 50-talet ett bra vatten, med långa ledningar från Vättern som vi delar med Falköping och Skara.

Den lag som är viktigast för vår verksamhet är lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Den betonar att både människor och naturen mår bättre av att det finns bra vatten och en ordentlig rening av spillvattnet. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka vi måste försörja med vatten och avlopp, och vad det ska kosta för de som ansluter sig.

Eftersom inte alla kommunens invånare har tillgång till kommunalt VA går inte heller kommunens skattepengar till detta. Istället är det de pengar vi får in genom taxan som ska täcka de utgifter vi har. 

Genom denna länken kommer du till Skövde kommuns författningssamling, där alla dokument finns om vad politikerna beslutat om vår verksamhet.

Mark- och Miljödomstolen är de som prövar de beslut vi tar med VA-lagen som grund. Tidigare fanns något som hette Statens VA-nämnd. Du hittar deras gamla beslut här, sorterade efter den paragraf i lagen som prövats i varje ärende.