Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det internationella världstoalettdagen, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus.

Bra kan bli bättre

I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi kan samtidigt göra mycket mer för att värna kretsloppet och ta hand om vårt vatten. När vi använder våra avlopp som sopnedkast går det åt mycket energi och resurser för att hantera skräpet som spolas ner. 

Tillsammans i Sverige spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år, trots att 9 av 10 svenskar inte tycker att skräp i toaletten är okej (enligt en undersökning som Svenskt Vatten gjort med Sifo). Innan skräpet kommer till avloppsreningsverket kan det orsaka stopp, både hemma och i ledningsnätet. Skräpet kan också förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet - detta ökar risken för föroreningar i våra sjöar och vattendrag.

Bara tre saker hör hemma i toaletten

Att spola ner saker som inte hör hemma i avloppet kallas ibland att fulspola, dvs att spola ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. De vanligaste fulspolningarna är snus, tops, mensskydd, våtservetter, miljöfarliga kemiska ämnen och bomullstussar. Att ställa en papperskorg vid toaletten och slänga skräpet där är den bästa lösningen!

Hushållspapper då?

Hushållspapper är den vanligaste fultorkningen i Sverige. Det är lätt att tro att toapapper och hushållspapper är ungefär samma sak, men så är det inte. Toalettpapper är lätt nedbrytbart medan hushållspapper är gjort så det tar lång tid innan det löses upp i vatten. Detta orsakar problem för reningsverk och pumpstationer.

Var noga med att hantera kemikalier som farligt avfall och lämna dessa på en återvinningscentral. Gamla och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Global fråga

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris det innebär att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. Mål nummer 6 (av totalt 17) är rent vatten och sanitet, då tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.