Vattenskyddsområde

För att ha rent vatten både nu och i framtiden så skyddar vi de områden där vi hämtar vatten. Det är viktigt att skydda våra vattentäkter så vi kan fortsätta ha rent vatten.

För att kunna tillhandahålla dricksvatten till alla våra kunder behöver vi ha bra ställen att hämta vattnet från. Det går att använda vatten från sjöar, vattendrag eller grundvattnet som råvatten.

Vi behandlar alltid vårt vatten innan det når dig som kund, men vi har ett bra råvatten och det kräver därför en enkel behandling. För att detta ska fungera för flera generationer framöver behöver vi skydda våra vattentäkter med var sitt vattenskyddsområde. Det är kommunfullmäktige och Länsstyrelsen som beslutar om detta.

I Skövde kommun finns sju vattenskyddsområden. Till varje område finns regler som kallas skyddsföreskrifter. De bestämmer vad du får och inte får göra i området, för att skydda vårt vatten.

För att uppnå ett lagom skydd delas vattenskyddsområdet upp i olika zoner, som beror på hur lång tid det tar för vattnet att ta sig till hålet vi tar vatten från. Zonen kallas för primär om det tar kort tid för en förorening att nå platsen där vi tar vatten. Oftast finns det primär, sekundär och tertiär zon som är olika strängt skyddade.