Vill du ansluta till kommunalt VA?

De flesta som kontaktar oss har ett hus på landet eller håller på att bygga hus inne i ett samhälle. Därför riktar sig informationen här framför allt till dessa personer. Har du andra frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss genom kontaktcenter på 0500-49 80 00!