Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Debitering och taxa

Som byggherre eller exploatör är det intressant att ha underlag för budgetering. Vi debiterar utifrån vår taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Till höger hittar du vår VA-taxa. Debitering av anläggningsavgifter utgår helt från denna och görs enligt fasta rutiner för att säkerställa att alla behandlas lika. Om du är intresserad av ett kostnadsunderlag är du välkommen att kontakta oss genom kontaktcenter 0500-49 80 00 för detta.

Vår personal är involverad i samhällsbyggnadsarbetet från översiktsplan till slutbesked för att säkerställa hållbara VA-lösningar.