Du som har hus på landet

Så här gör du för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Du som har ett hus på landet har ett eget ansvar för att ordna med vatten och avlopp. Du kan frivilligt ansöka om att få ansluta din fastighet till kommunalt VA. Om det finns kapacitet i vårt system kan vi teckna ett avtal och du blir kund hos oss. Du måste själv ordna med ledningar från din fastighet till vårt ledningsnät för att ansluta dig. Innan du är ansluten till kommunalt VA har Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) tillsyn på din anläggning.

1. Om vi har möjlighet kan vi låta er ansluta till våra ledningar för vatten och spillvatten. Spillvatten är det vi lite slarvigt kallar avlopp, alltså det smutsiga vattnet från toaletten och tvättmaskinen. Det första ni behöver göra är att höra av er till oss genom kontaktcenter på 0500-498000.

Är ni flera fastighetsägare som vill gå ihop och lägga en gemensam ledning till vårt nät måste ni ordna en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet gör en förrättning och ni ansvarar tillsammans för ledningen, ofta genom en samfällighetsförening. 

2. Du behöver skicka in två blanketter till bygglovsavdelningen. Den ena är en servisanmälan. Där gör du en bindande anmälan om att du vill att vi gör arbeten på våra ledningar för att du ska kunna ansluta. En blankett för servisanmälan finns till höger. Den andra blanketten är en anmälan enligt Plan- och bygglagen. Bygglovsavdelningen behöver godkänna att du byter från eget vatten/avlopp till kommunalt. En blankett för Anmälan finns till höger.

För att göra en anmälan behövs det en bra karta. Kommunens e-karta är smidig att använda. Ibland finns det hjälpsamma ritningar från gamla bygglovsansökningar i Ritningsarkivet.

3. När huset är byggt och ni kopplar in ledningarna från huset på våra stora huvudledningar behöver detta bli rätt gjort. Bygglovsavdelningen gör en servisbesiktning. Det är ingen som vill koppla på sin egen vattenledning på vår spillvattenledning, så det är noga att det blir rätt.

4. När servisbesiktningen är klar gör vi i ordning fakturan. Du betalar anläggningsavgift, alltså vad det kostar för oss att lägga ledningar fram till gränsen på din fastighet. Kostnaden beror på vad som står i vår VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur låg VA-taxan ska vara. För en vanlig villa utanför verksamhetsområdet ligger anläggningsavgiften på runt 100 000 kr. Det kan dock variera mycket beroende på vilka tjänster du köper. Eftersom det handlar om mycket pengar har du alltid möjlighet att få ett kostnadsunderlag från oss.

5. Vi kommer hem till dig och monterar en vattenmätare. Om du behöver dra ledningar längre än 100 meter från vår förbindelsepunkt till din fastighet behöver vattenmätaren sitta i en vattenmätarbrunn. Det står mer om vad det innebär i broschyren som finns till höger. Du betalar en brukningsavgift för det vatten du använder.

 

 Om du tycker en del ord vi använder är krångliga så har vi en lista med fackuttryck.