Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Du som har hus på landet

Så här gör du för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Du som har ett hus på landet har ett eget ansvar för att ordna med vatten och avlopp. Du kan frivilligt ansöka om att få ansluta din fastighet till kommunalt VA. Om det finns kapacitet i vårt system kan vi teckna ett avtal och du blir kund hos oss. Du måste själv ordna med ledningar från din fastighet till vårt ledningsnät för att ansluta dig. Innan du är ansluten till kommunalt VA har Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) tillsyn på din anläggning.

1. För att ta reda på om förutsättning finns för din fastighet att ansluta till våra ledningar för vatten och spillvatten är du välkommen att kontakta oss genom Kontaktcenter på 0500-498000. Beroende på hur behovet ser ut diskuterar vi  också om du behöver en eller båda tjänster (vatten och spill). Spillvatten är det vi lite slarvigt kallar avlopp, alltså det smutsiga vattnet från toaletten och tvättmaskinen. 

Är ni flera fastighetsägare som vill gå ihop och lägga en gemensam ledning till vårt nät måste ni ordna en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet gör en förrättning och ni ansvarar tillsammans för ledningen, ofta genom en samfällighetsförening. 

2. Du behöver sedan skicka in två blanketter till Bygglovsavdelningen. Den ena är en servisanmälan. Där gör du en bindande anmälan om att du vill att vi gör arbeten på våra ledningar för att du ska kunna ansluta. Länk till  blankett för servisanmälan. Den andra blanketten är en anmälan enligt Plan- och bygglagen. Bygglovsavdelningen behöver godkänna att du byter från eget vatten/avlopp till kommunalt. Länk till blankett för anmälan enl PBF.

För att göra en anmälan behövs det en bra karta. Kommunens e-karta är smidig att använda. Ibland finns det hjälpsamma ritningar från gamla bygglovsansökningar i Ritningsarkivet.

3. När det är dags att kopplar ihop ledningarna från huset med våra stora huvudledningar är det viktigt att detta blir gjort på rätt sätt. Bygglovsavdelningen kommer därför ut på plats och gör en servisbesiktning. 

4. Efter att servisbesiktningen är klar gör vi i ordning fakturan. Du betalar anläggningsavgift, alltså vad det kostar för oss att lägga ledningar fram till gränsen på din fastighet. Kostnaden beror på vad som står i vår VA-taxa och det är kommunfullmäktige som beslutar taxan. För en vanlig villa utanför verksamhetsområdet ligger anläggningsavgiften på runt 100 000 kr, detta kan dock variera beroende på vilka tjänster du har behov av. För att du ska kunna kalkylera dina kostnader har du alltid möjlighet att få ett kostnadsunderlag från oss.

5. Det sista steget innan allt är klart är att vi kommer hem till dig och monterar en vattenmätare. Om du behöver dra ledningar längre än 100 meter från vår förbindelsepunkt till din fastighet behöver vattenmätaren sitta i en vattenmätarbrunn. Länk till information om vattenmätarbrunn. Du betalar en brukningsavgift för det vatten du använder. Information om brukninsavgifterna finns i VA-taxan.

 

 Om du tycker en del ord vi använder är krångliga så har vi en lista med fackuttryck.