Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Alphyddevägen avstängd 31 mars-1 april

På grund av kabelschakter kommer Alphyddevägen att stängas av för genomfart onsdag 31 mars klockan 22.00- torsdag 1 april klockan 05.00. Under dessa klockslag kommer trafiken att omledas via Norra Bergvägen-Dalvägen-Ekängsvägen-Lerdalavägen-Åsbotorpsvägen-Alphyddevägen.