Arena väst parkering avstängd

Parkeringen på Arena väst kommer att vara avstängd mellan 11-14 april 2022. Parkeringen kommer att renoveras det vill säga, parkeringsrutor kommer att komplettering målas och området ska vårstädas. Under denna period hänvisas till befintliga parkeringar på Arena öst och Arena norr.