Årets upplaga av vintercyklister i mål

Nu har årets upplaga av vintercyklister nått sin målgång, men vår förhoppning är att årets deltagare ska fortsätta cykla året om även i fortsättningen.

Kommunen står för vinterdäck och frivilliga får anmäla sig att cykla under vinterhalvåret för att sedan dokumentera hur det har gått. I år ansökte hela 229 personer i Skövde kommun om att få delta i projektet och 30 personer antogs. Västtrafik är initiativtagare till projektet och bjuder dessutom på reflexvästar. Som motprestation åtar sig de deltagande att cykla minst tre dagar i veckan under månaderna december, januari och februari.

De har under varannan vecka fått svara på frågor som rör deras resvanor och upplevelser i trafiken via ett webbformulär samt fått registrera sina turer via en app.

Av de svar vi fått in gällande hur de deltagande cyklisterna tycker att cyklingen har gått svarar en stor majoritet att projektet har varit en positiv upplevelse och att de troligen kommer att fortsätta att cykla även nästa vinter. Drygt en tredjedel svarar även att de har inspirerat någon i sin umgängeskrets att cykla.

Förhoppningen är att vi under nästa vinter 2022–23 kommer genomföra projektet igen så håll utkik till hösten för att anmäla ditt intresse.