Avstängning av Horsåsvägen

Horsåsvägen och Troentorpsvägen kommer att vara avstängda för genomfart tisdag 11 juni mellan 07.00 - 16.00 på grund av asfaltering. Omledning sker via orange vägvisning på plats.