Gång och cykelväg Skaraborgsgatan

Under 2019 kommer gång och cykelvägnätet söder ifrån mot centrum att knytas ihop utmed Skaraborgsgatan mellan Storgatan och Järnvägsgatan.

Skövde kommun bygger varje år ut och förbättrar gång- och cykelvägnätet. Syftet är att öka säkerheten för alla oskyddade trafikanter och skapa bättre framkomlighet på varje gång- och cykelstråk. Läs mer om vilka gång och cykelvägar som kommunen kommer att bygga under 2019 här.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg utmed Skaraborgsgatan planeras att påbörjas 2019-06-10 och beräknas vara klart strax efter semestern. Anläggningen av gång och cykelvägen utförs av Froab AB.