Heneporten öppnar

Den nya Heneporten är nu på plats och Gröna vägen kommer öppnas för trafik i början av vecka 38. Arbetet har flutit på bra och man öppnar porten ett par veckor tidigare än beräknat.

Under våren har vi byggt den nya vägporten fristående, vid sidan av den befintliga porten. Vecka 30 revs den gamla porten och den nya lanserades in under 90 timmar med total avstängning av Västra stambanan. Metoden att skjuta in en färdig vägport är mer komplex än att bygga den på rätt plats från början men har en stor fördel; tågtrafiken behöver inte stängs av mer än absolut nödvändigt. På mindre än fyra dygn var porten bytt och tåg kunde åter igen passera. Om du vill se hur det såg ut när nya Heneporten kom på plats hittar du två filmer på Trafikverkets hemsida via länken nedan.

Trafikverket

Den gamla porten tillät endast ett körfält med begränsad fri höjd. I den nya vägporten ryms ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelbana i full fri höjd. 

För uppdaterad information om bussresor hänvisar vi till Västtrafik.