Henriksbergsgatan avstängd för genomfart under vecka 34-37

Henriksbergsgatan stängs av

Från vecka 34 och fyra veckor framåt kommer Henriksbergsgatan vara avstängd för genomfart mellan Hjovägen och Kavelbrovägen. Avstängningen gäller all fordonstrafik, undantaget buss i linjetrafik.

Avstängningen av gatan beror på ett VA-arbete som ska utföras för utbyggnaden av Ekedals äldrecenter och de nya busshållplatserna vid korsningen med Grenanders gata.

Här kan du läsa mer om de nya busshållplatserna vid Ekedal.