Rådhusgatan

Rådhusgatan är färdig

Rådhusgatan har öppnat igen!

Från 27 juni är Rådhusgatan öppen igen. Det har varit mycket markarbeten i Skövde centrum senaste året, men nu ser vi slutet på flera av dem. Hertig Johans gata, Rådhusgatan och Hertig Johans torg är nu öppna och vi kommer att fira färdigställandet av dessa projekt i samband med Matfestivalen den 30 augusti 2019 .

Så blev Rådhusgatan

Det finns nu mer plats för uteserveringar, gångtrafikanter och fler cykelställ. Rådhusgatan är anpassad för fordon med låga hastigheter och har en bättre framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Rådhusgatan har exempelvis fått en lägre kantsten, jämnare belysning och en yta som passar ihop med det nya torget.

Bild 1 Bild 2

Återstående arbeten

Även om vi har öppnat gatan så återstår det lite arbeten, som att skapa en tydlig entré till Kyrkparken. Det är ett arbete som kommer påbörjas efter semestern och kommer inte betyda några större avstängningar.