Vägarbete Kungsgatan

Från och med onsdagen 27/3 till och med fredagen 29/3 kommer Kungsgatans norra körbana mellan Rådhusgatan och Storgatan vara avstängd på grund av vägarbeten.

Vägarbetet påverkar den norra körbanan med trafik i västlig färdriktning enligt bilden.

Omledning sker via Prinsgatan-Skolgatan-Storgatan-Kungsgatan