Trädnedtagning på Vasakullen

Park, fritid och idrottsanläggningar

Från den 19 januari till och med den 25 januari kommer det ske nedtagning av träd i Vasakullens park och lekplats. Uppskattningsvis behöver 10 träd fällas och under arbetet med detta kommer det råda begränsat tillträde av Vasakullens park och lekplats.

Åtgärderna är en del i en planerad föryngringsinsats för att säkra forsätt vistelse i parken  men  också för att ordna kontinuitet i parken åt framtida generationers besökare.  Parkens almar är angripna av almsjuka och flertalet björkar är åldergångna och visar symtom på röta, det är dessa träd som tas ner för att ge plats till nya.

Återplantering påbörjades i höstas 2020 och kommer fortsätta under våren 2021. Trädantal och sortvariation kommer att öka liksom färgspektret i parken.

Arter som planteras är tex olika lönnar, hägg, körsbär, rododendron och barrväxter.

Lekplatsens utrustning kommer ses över.