Asfaltering Vadsbovägen

Under vecka 24 - 25 genomför vi beläggningsarbeten på Vadsbovägen. Beläggningsarbetet kommer att ske under kväll och nattetid, men på dagtid kommer det att pågå förberedande arbeten. Vadsbovägen kommer att vara avstängd under arbetstiden mellan 18.00 - 06.00.

Så påverkas du

På dagtid kommer att vara begränsad framkomlighet längs Vadsbovägen vecka 24 och 25. Under kväll och nattetid kommer vägen att vara avstängd. Avstängningen gäller från vecka 24 till och med 25 mellan 18:00-06:00.

Tänk på personerna som jobbar längs vägen och kör försiktigt.

Se karta över beläggningsarbetet på Vadsbovägen här

Omledning sker via orange vägmarkering på plats