Asfaltering vid Nolhagavägen

Under maj genomför vi beläggningsarbeten på Vadsbovägen och Nolhagavägen vid Lillegårdsrondellen och Nolhagarondellen. Detta ingår i det större arbetet med att skapa bättre framkomlighet på Nolhagavägen.

Uppdaterade tider

Arbetet kommer pågå under vecka 20, istället för mellan 2-5 maj som vi först angav. Anledningen till att vi skjuter på arbetet några veckor är det inkommande ostabilare vädret, som skulle påverka arbetets genomförande.

Så påverkas du

Under vissa tider kommer det vara begränsad framkomlighet längs vissa sträckor. De sträckor som är känsligast för störningar kommer vi att belägga nattetid.

Läs mer om hela arbetet här.