Avstängningen gäller den rödmarkerade sträckan

Avstängning av Eriksdalsgatan

Eriksdalsgatan i Skövde är återigen stängd för all trafik på grund av slukhålet i anslutning till gatan. Trafikanter uppmanas att följa anvisningar på plats. Kommunen har kontakt med fastighetsägaren.

Just nu kan vi inte säga när gatan kan öppnas igen.