Avstängning av Eriksdalsgatan

Eriksdalsgatan kommer att vara avstängd för genomfart mellan Grenandersgata och Bomansliden från och med måndag 12 augusti till och med 6 september 2019.