Avstängningen kommer att gälla det rödmarkerade

Avstängning på Grönavägen

Gröna vägen kommer att vara avstängd för genomfart till Skövdevägen vid Heneporten från måndagen 25 februari 2019 till och med 27 september 2019.

Avstängingen sker pågrund av att järnvägsporten kommer att bytas ut till en port som har plats för två körfält samt en gång och cykelbana.

Gröna vägen kommer att vara avstängd för genomfart till Skövdevägen vid Heneporten från 25 februari till 27 september. Skövdevägen kommer att vara öppen, men det kan råda en begränsad framkomlighet. Gång- och cykelvägen längs med Skövdevägen kommer också vara öppen under den här perioden, men leds runt arbetsområdet.