Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Belysningsfel i Aspörondellen

Vi har under eftermiddagen (tisdag) uppmärksammat ett kabelfel i norra delen av Aspörondellen, som gör att belysningen delvis är släckt. Vi hoppas att problemet kan åtgärdas under morgondagen (onsdag).

Kabelfelet påverkar samtliga trafikanter som ska ta sig förbi platsen när det blir mörkt. Både bilister, cyklister, fotgängare och kollektivtrafikresenärer uppmanas att ta det försiktigt förbi Aspörondellen, för att undvika olyckor eller att oskyddade trafikanter känner sig otrygga.