Byte av dricksvattenledningen i Kansligatan

Med start v.15 kommer Skövde VA att lägga om huvudvattenledningen för dricksvattnet i Kansligatan. Syftet med arbetet är att förbättra och förstärka leveranssäkerheten av vårt dricksvatten i området.

 Skövde VA kommer även att byta en del av de VA-serviser som går in till fastigheterna, vid ett sådant byte är det ledningarna fram till tomtgräns som vi byter ut.  

Arbetet med att byta huvudledningen samt en del av servisledningarna innebär att vi kommer att stänga av vattnet under vissa perioder  för er som bor på Kansligatan.
Vattnet kommer inte att vara avstängt längre än 6-8 timmar åt gången. Dagen innan er fastighet blir utan vatten kommer ni att få infromation så att ni kan förbereda er och tappa upp vatten.  

Från den 8 april kommer parkeringsförbud att råda på halva gatan, dvs från Mariestadsvägen till och med Kansligatan 8. 

Vi kommer att göra så gott vi kan för att ni ska komma åt era parkeringar som tillhör fastigheten under arbetes gång, men under vissa perioder kommer arbeten i gatan innebära att det inte är möjligt. Vi hoppas att vi tillsammans kan göra detta arbete så bra som möjligt. 

VA-arbetet kommer att vara klart v.22. 
Fullständig asfaltåterställning kommer att dröja fram till hösten 2019.