Förstärkning av vattenledningsnätet i Hentorp

Vi förbättrar vattenledningarna på Hentorpsvägen, Lagvägen och Tingsvägen.

Du som bor på ovanstående adresser i Hentorp kommer fram till vecka 51 påverkas av ledningarbete i gatan. Asfaltsåterställning kommer sedan att ske våren 2020.