Gratis parkering i nya Mode

Nu öppnar vi nya mobilitetshuset Mode, med 600 parkeringar och flertalet laddplatser för elbilar. Som en hjulklapp parkerar du dessutom kostnadsfritt i parkeringshuset mellan 20-23 december.

Den stora omvandling som har skett vid kvarteret Mode har inte undgått många Skövdebor. Där det tidigare funnits en grå och platt parkeringsyta, med plats för 200 bilar, står nu bland annat ett modernt mobilitetshus, med plats för 600 bilar.

Mobilitetshuset Mode innefattar inte bara parkeringsytor för bilar, utan är rustat med laddplatser för elbilar, bilpool, toalett och solceller på taket. Dessutom ligger mobilitetshuset Mode i nära anslutning till cykelgarage, stadsbussterminalen och resecentrum, vilket gör området till ett nav för mobiliteten i Skövde och underlättar för pendling.

Gratis parkering - God Hjul!

Tack för att ni har stått ut i röran under tiden som vi har byggt om! Som en (h)julgåva kommer det därför vara gratis att parkera i mobilitetshuset Mode mellan den 20–23 december. Starta därför inte din parkeringsapp om du parkerar här under dessa dagar. Om du anländer till parkeringshuset någon gång under gratisperioden, men vill parkera längre än så, startar du din parkeringsapp från och med den 24 december 00.01.

Vad gäller när jag ska parkera i Mode?

Vi har samlat all information om parkeringsavgifter, öppettider med mera på en egen sida. Läs mer här.

Varför ett nytt parkeringshus?

Behovet av ett centrumnära mobilitetshus har uppstått genom en ökad cityhandel och ett ökat tågpendlande till och från andra kommuner, men även förtätning i centrum, vilket har gjort att tidigare centrala parkeringsytor minskat. Därtill har fler arbetsplatser i anslutning tillkommit, i och med byggnationen av Regionens hus. 

Genom att samla bilparkering i ett mobilitetshus frigör vi centrala ytor i Skövde som kan nyttjas på ett mer spännande sätt. Läs mer om den avslutade byggnationen här.