Hasslumsvägen avstängd för genomfart

Hasslumsvägen kommer att vara avstängd mellan Rattvägen och Kylarvägen från och med 1 september-30 december 2022. Under denna tid leds trafiken om via Rattvägen-Kylarvägen-Hasslumsvägen. För busslinje 4 kommer en tillfällig hållplats att anordnas på Rattvägen då ordinarie hållplats Hasslum läge C är indragen samma tid som vägavstängningen gäller.