Hjovägen avstängd

Ombyggnad av Mörkekorset fortsätter:

Natten mellan onsdag den 13 september och torsdag 14 september kommer Hjovägen vara avstängd från Kanikegränd till Mörkekorset. Avstängningen äger rum mellan klockan 19.00 till och med 05.00. Omledning sker via Henriksbergsgatan-Kavelbrovägen-Trädgårdsgatan-Stationsgatan.