en turkos färgplatta med Skövde kommuns logotyp i vitt

Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Truvet försenas

Skövde VA har under en tid arbetat med projektering och planering av arbetet med att anlägga kommunalt vatten och avlopp i Truvet.

Under tiden har det pågått markförhandlingar i området med syfte att komma överens och teckna avtal om rätten att förlägga ledningar på annans mark. Några av markförhandlingarna har dragit ut på tiden och har nu stannat av helt. 

– Vi tror på dialog och hade hoppades kunna lösa detta direkt med berörda markägare. Det gick tyvärr inte och vi kommer därför söka ledningsrätt via Lantmäteriet, säger Markus Eriksson, VA-chef.

Lantmäteriet kan genom en förrättning utreda och fatta beslut om ledningsrätt när samhällsviktiga funktioner, som till exempel vattenförsörjning, behöver gå över någon annans mark.

Åtgärden medför att att byggstart och färdigställande av VA-projektet försenas. Det går inte i nuläget att säga hur mycket.