Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Kapellvägen avstängd för utfart mot Ekängsvägen

På grund av ombyggnad av gång och cykelväg samt korsning Ekängsvägen/Dalvägen kommer Kapellvägen att vara avstängd för utfart till Ekängsvägen. Denna avstägning gäller till och med 30 juni. OBS det är endast förbud mot utfart.

Trafikföreskrift Kapellvägen