Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Klipp häcken!

Varje år skadas människor i trafiken för att sikten skyms. Du som äger ett hus måste se till att dina träd och buskar inte skymmer sikten för fotgängare, cyklister och bilister.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållning.  Fri sikt skapar säkrare gator och mindre olyckor i trafiken.


Läs mer om vad som gäller för klippning av häckar och buskar på skovde.se/frisikt eller i foldern Fri sikt på gatan.