Kokningsrekommendationen hävs - boende i Timmersdala behöver inte längre koka dricksvattnet

Boende i Timmersdala kan nu sluta koka sitt vatten. Arbetet med att spola rent ledningarna har gett resultat och vattenprover visar att vattnet är säkert att använda som vanligt. Den sista etappen av luft-vattenspolningen genomfördes lördagen den 14 september som planerat och därefter avslutades arbetet i området.

Från och med fredagen den 13 september klockan 11:00 behöver man i Timmersdala inte längre koka sitt dricksvatten innan användning. 

Den sista etappen av luft-vattenspolningen genomfördes under lördagen 14 september i området, men redan på fredagen kunde man konstatera att vattnet återigen kunde användas utan kokning eftersom proverna visat bra resultat. 

— Vi är väldigt tacksamma för att man har haft tålamod under den här perioden, men nu kan vi alltså lyfta kokningsrekommendationen och man kan som boende i Timmerdala återgå till det normala igen. Efter lördagens arbete är vi klara, säger Annika Holmén.