Kommunen tjänar inte på parasollerna

Dessvärre har det under de senaste dagarna cirkulerat felaktiga uppgifter angående den taxa som vi har för avsikt att ta ut för parasoller med infravärmare på Hertig Johans torg. Därför vill vi nu förtydliga vad taxan är baserad på och hur den har kommit till.

I samband med ombyggnationen av Hertig Johans torg framfördes tidigt önskemål från krögarna att ha parasoller med infravärmare på uteserveringarna. För att möjliggöra detta har vi monterat fundament som förbereder för sådana parasoller, samt dragit fram el till dessa. 

För att vi ska få täckning för driftkostnaderna i samband med detta togs en taxa fram. Där tittade vi på vad merkostnaden som parasollerna med infravärmare uppskattas bli vid drift på torget.

Skäliga kostnader

Syftet har aldrig varit att Skövde kommun ska tjäna pengar på att möjliggöra för krögarna att använda parasoller med infravärme, utan tanken är att vi ska ha skälig kostnad utifrån den användningen som blir. Krögarna ska inte bli drabbade av högre kostnader än vad de har idag. Taxan kommer löpandes att stämmas av så att den motsvarar verkligheten så bra som möjligt.

Dialog med berörda

Med tanke på de missförstånd som har blivit har vi under veckan träffat de berörda krögarna, för att förklara hur taxan ska tolkas och hur vi kommer att ta ut den. Vi har i dessa möten varit tydliga med att denna taxa inte kommer att innebära en ökad kostnad totalt sett för krögaren. Vill man sätta upp parasoller utan infravärmare inkopplade är det naturligtvis gratis.

Levande stadskärna

– För oss är krögarna, och deras uteserveringar, en väldigt viktig del för att skapa en levande stadskärna, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun. Jag är den förste att beklaga att våra intentioner har uppfattats på fel sätt, det tar vi till oss och förbättrar till nästa gång.