Kyrkparken

Under mars-april kommer kommunen ta ned träd i Kyrkparken. Träden behöver tas ned för att skapa utrymme till en lekplats och ny gestaltning av parken, i samban med detta passar vi även på att ta ned träd som är av dålig kondition för att gagna säkerheten bland de som vistas i parken.

Mellan mars-april kommer det tas ned nio stycken träd i kyrkparken fyra lönnar, tre bokar, en alm och en ask. Detta görs både för att några av träden är i dåligt skick och för att ge utrymme till en lekplats och ny gestaltning av Kyrkparken.  Träden som tas ned kommer att flisas och återföras till lekplatsen

Det kommer komma mer information om Kyrkparkens nya gestaltning senare, men den innehåller bland annat en ny lekplats, sju nya träd och buskar, perenner och lökar.

Vi uppmanar besökare och förbipasserande att respektera avstängningarna och arbetsområdet. Säkerhetsavståndet är ca 50 meter från ett fallande träd. Arbetet beräknas att pågå under två dagar.