Lastcyklarna tar vinterledigt

När vi nu går in i kallare tider är det dags för våra lastcyklar att ta vinterledigt. Det har varit hårt tryck på bokningarna under året och vi hoppas att alla som ville fick möjlighet att låna en lastcykel.

Flera av er som lånat cyklarna har även svarat på vår utvärdering. Stort tack för det! Vi har lästa alla era synpunkter och kommer jobba vidare med att göra utlåningen ännu bättre framöver.

Utlåningen återkommer i vår

Utlåningen drar igång igen under våren. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Bakgrund till lånecyklarna

En stor andel av våra växthusgasutsläpp kan kopplas till bilresor. Många av de bilresor vi gör är korta och på grund av förbränningsmotorns uppbyggnad är bränsleåtgången, och där med utsläppen, vid låga hastigheter den samma eller högre än vid höga hastigheter.

Genom att byta ut kortare bilresor mot cykelresor mår du bättre, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och klimatpåverkan minskar.

Här kan du läsa mer om hur utlåningen fungerar.