Ledningsarbete VA Timmersdala

Skövde VA gör underhållsarbete på VA-ledningarna i Timmersdala 12 - 19 oktober 2020.

En del av arbetet innebär att vi spolar igenom systemet ordentligt. Om ledningarna då släpper ifrån sig partiklar av järn/rost kan missfärgat vatten förekomma.

Missfärgningen är inte farlig och vattnet går bra att dricka. Är vattnet missfärgat kan du spola i kallvattenkranen en stund tills dess att vattnet blir klart igen. 

 

Hör gärna av dig om något problem uppstår på din fastighet efter spolningen. Kontakta då Skövde kommuns Kontaktcenter på 0500-49 80 00 eller skovdekommun@skovde.se.