Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Nolhagavägen/Norra Metallvägen

Det pågående vägarbetet vid Stallsiken västra på Nolhagavägen kommer innebära att det är mycket begränsad framkomlighet från torsdag 15 april klockan 23.00-fredag 16 april klockan 06.00. Anledningen till detta är att trafikanordningar ska ställas om för nästa etapp i projektet.