Norra Metallvägen avstängd 6-16 april

På grund av byggnation av cirkulationsplats vid Norra Metallvägen/Nolhagavägen kommer Norra Metallvägen vara avstängd för genomfart. Norra Metallvägen är avstängd från tisdag 6 april - fredag 16 april.

Under denna period leds trafiken om via Nolhagavägen-väg 26- trafikplats Kultomten-Kutomtsgatan-Norra Metallvägen.