Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ny bashastighet

För att öka trafiksäkerheten och minska bullret i stadsmiljön får tätorterna Skövde och Skultorp nya hastighetsbegränsningar.

  • Vi byter ut 50 km/h till 40 km/h som bashastighet i tätorten
  • Vid skolor, förskolor och i bostadsområden där det rör sig mycket barn kommer 30 km/h att gälla
  • Västra och Östra Skogsrovägen, Aspelundsvägen samt en del av Nolhagavägen får en ny hastighet på 60 km/h
  • Det kommer fortsatt att vara 70 km/h på Vadsbovägen, Karstorpsvägen och Skövdevägen

 

Under september pågår arbetet med omskyltningen på våra vägar. Samtidigt planeras också en rad tidigare presenterade investeringar under de närmaste åren för att förbättra flytet i trafiken. Läs mer om dessa här.

Varför ändras hastigheten?

I Sverige infördes under år 2008 ett nytt system av hastighetsgränser. Systemet består av hastighetsgränser med jämna 10-steg mellan 30 km/h till 120 km/h. Detta ger förutsättningar att anpassa den högsta tillåtna hastigheten för att bättre stämma överens med vägens utformning och standard. Dessutom är syftet att öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan samt ge en bättre efterlevnad och respekt för hastighetsgränserna.

Omfattande analyser har gjorts för att anpassa nationella standarder efter lokala aspekter. Sänkningarna i Skövde motiveras främst genom att trafiksäkerheten ökar. Men med detta följer minskat buller och bättre stadsmiljö, något som även möjliggör för ökad bostadsbebyggelse längs med vissa sträckor.